Bloggaus ammattina

Ammatikseen kirjoittava bloggari voi olla, vaikka asiantuntija, joka pitää blogia työllistääkseen itsensä. Blogin avulla asiantuntija voi tuoda tietämystään esille ja samalla erottua muista saman ammatin henkilöistä ja edustajista. TE-palvelut on listannut bloggaajan omaksi ammatikseen ja sanoo ammatista näin: "Bloggaaja kirjoittaa blogiinsa haluamistaan aiheista omalla tyylillään. Kirjoittamisen lisäksi työhön kuuluu ideointia, valokuvausta, kuvankäsittelyä ja blogin ylläpitoa sekä blogin lukijoiden kanssa kommunikointia. Työ vaatii kirjoitustaitoa ja muun sisällön tuottamisen osaamista sekä innostunutta otetta, halua yhteisöllisyyden luomiseen ja aktiivisuutta. Kaupallisen yhteistyön kautta blogilla on mahdollisuus saada tuloja. Suosituimmat bloggaajat voivat saada toimeentulonsa blogeillaan." Bloggaajan työajat eivät noudata tavallisten työpaikkojen työaikoja, mutta ammatikseen kirjoittavan bloggarin on hyvä rakentaa itselle tietynlainen viikkorutiini, jotta artikkeleita syntyy tasaiseen tahtiin samoin työhön kuuluu omien kirjoitusten ja niihin tulevien kommenttien seuraaminen ja hyväksyminen ja mahdolliset vastaukset. Ammattibloggarille työ-ja vapaa-ajan erottaminen on itsestä kiinni. Bloggarin työhön voi kuulua myös paljon matkustelua jos aihepiiri sitä vaatii ja jos bloggari on saanut hyviä aiheeseen liittyvä yhteistyökumppaneita.

Blogeissa on kirjoitusten eli artikkeleiden lisäksi kuvia ja videoita sekä linkkejä muihin blogeihin sekä muille nettisivuille.

Bloggarin työ on sisällöntuottamista omin sanoin ja omin kuvin. Aiheet voivat tulla sponsoreilta ja yhteistyökumppaneilta, mutta tekstit ja sisältö syntyvät bloggarin omin käsin. Jokaiselle blogille syntyy se oma tyyli riippuen kirjoittajasta ja aiheesta, sillä lähes jokaisella bloggarilla on jonkinlainen henkilökohtainen side kirjoittamaansa aiheeseen, vaikka itse kirjoitukset voivat välillä olla spontaanejakin.

Blogi on usein myös ajankohtainen ja artikkelit liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin. Kirjoittamiseen ammatikseen liittyy myös paljon pohjatyötä ja perehtymistä eri aiheisiin, joita blogi sitten käsittelee. Tärkeänä osana bloggausta on myös keskustelu blogin lukijoiden kanssa. Tavoitteena pitäisikin olla, että kirjoituksen herättävät keskustelua ja bloggaajan pitääkin olla valmis lukemaan saapuneet viestit ja vastaamaan niihin. Blogeista voi muodostua tärkeä osa lukijoiden arkea, mutta se edellyttää blogin pitäjältä oikeata panostusta omaan kirjoittamiseensa ja osaamista kirjoittaa niin, että se herättää keskustelua ja ylläpitää sitä.

Ammattibloggaajan pitää ideoita ja suunnitella bloginsa oman aihepiirin, kohderyhmän mukaisesti. Kaupallinen yhteistyö on taas usein välttämätöntä, mikäli tavoitteena on tehdä bloggaamisesta ammatti ja silloin tämä kaupallinen yhteistyö on hyvä kertoa näkyvästi jossain kohtaa sivustoa.

Työpaikka on bloggaajalla siellä missä hän on. Bloggaaja tarvitsee periaatteessa vain tietokoneen ja nettiyhteyden ja välineen jolla ottaa valokuvia.

Asiantuntija bloggarina

Blogin avulla ammattilainen voi vähän avata mitä potentiaalisen asiakkaan kannattaa tehdä ja vinkkien ja neuvojen avulla ja kautta asiantuntijalle on mahdollisuus saada uusia asiakkaita bloginsa lukijoita. Asiantuntija voi myös myydä omia palveluitaan bloginsa kautta esimerkiksi erilaisten verkkokurssien ja julkaisujen avulla.

Useat tapahtumajärjestäjät etsivät sopivia esiintyjiä juuri blogitekstienkin perusteella. Blogia säännöllisesti pitävä henkilö on etulyöntiasemassa verrattuna sellaiseen henkilöön, joka ei ole avannut osaamistaan millään tavalla tai kenestä ei tiedetä oikeastaan mitään. Mitä tunnetumpi henkilö ja luetumpi blogi, sitä parempi vaikutelma on saatavilla, että henkilö osaa asiansa ja tietää mistä hän kirjoittaa.

Blogi ei koskaan synny hetkessä eivätkä lukijat löydä sitä välittömästi. Bloggaajalla pitää oikeasti olla halua ja kykyä tehdä pitkäjänteistä työtä oman bloginsa eteen ja kirjoittaa säännöllisesti oman aihepiirinsä artikkeleita. Lukijat kyllä löytävät lopulta sivustolle, jos siellä oikeasti on mielenkiintoista ja hyödyllistä luettavaa. Jos blogi taas on tusinatavaraa, ei sille välttämättä riitä lukijoita, eikä se tue asiantuntijan liiketoimintaa.

Yritysblogi

Blogi voi olla myös yrityksen blogi, missä yrityksen edustaja kertoo yrityksen tapahtumista ja työstään yrityksessä. Yrityksen blogissakin voidaan kertoa vinkkejä, mitä voidaan saada aikaan yrityksen palveluiden tai tuotteiden avulla tai blogissa voidaan ottaa kantaa päivänpolttaviin aiheisiin. Jokaisella yrityksellä voi olla blogi, mutta on hyvä ymmärtää, että kun blogin aloittaa, sitä pitää myös päivittää edes kohtuullisen useasti eikä vain jouluisin ja juhannusaikaan.

Harrastuksesta ammatti

Useimmalla bloggaajalla blogin pitäminen on harrastus, eikä siitä ole tuloja. Ne, jotka saavat jotain tuloja bloggaamisesta kertovat tulojen olevan lähinnä sivutuloja opiskelun ohessa tai ansiotyön päälle. Osa bloggaajista on yltänyt päätoimisuuteen. Bloggaajien tulot vaihtelevat todella paljon riippuen blogin suosiosta ja mahdollisista kaupallisista yhteistyökuvioista.

Bloggaaja voi olla myös työsuhteessa blogiin, esimerkiksi portaalin tai yhteistyöyrityksen kautta toimien oman yrityksensä tai esimerkiksi toiminimen puitteissa ja tulot saadaan yhteistyösopimusten mukaisesti eri yrityksiltä.

Monella bloggaajalla tulot perustuvat kävijämääriin tai sitten puhtaasti sisältöihin, joissa arvioidaan jotain tuotetta tai yksittäistä palvelua tai vain kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista. Tuloja voi tulla myös mainoksista, joita blogisivustolla on, lisäksi bloggaaja voi saada tuotteita maksutta.